ثبت درخواست ویزا باکو

ویزای 30 روزه عادی

تاریخ بروز رسانی قیمت : 1400/11/09

قیمت 2/300/000 تومان

 

مدت زمان صدور ویزا : 2 تا 5 روز کاری

 


اعتبار استفاده از ویزا : 60 روز از زمان صدور

 


قیمت به همراه بیمه می باشد

ویزای 30 روزه فوری

تاریخ بروز رسانی قیمت : 1400/11/09

قیمت 2/300/000 تومان

 

مدت زمان صدور ویزا : 2 تا 5 روز کاری

 


اعتبار استفاده از ویزا : 60 روز از زمان صدور

 


قیمت به همراه بیمه می باشد

دکمه بازگشت به بالا
Open